Meritvärdet för våra elever i årskurs 9 är högt, betydligt höre i jämförelse med övriga Sveriges skolors. Det genomsnittliga meritvärdet för läsåret 2019/20 blev 265,5 poäng. Motsvarande meritvärde för sverige är 231,1 poäng. Bra jobbat alla elever på Globen. Vi ser meritvärdet som en av flera viktiga parametrar i bedömningen av skolans kvalité.

Övriga kunskapsresultat för läsår 2019/2020: 
94 % av eleverna i årskurs 3 når alla kunskapskrav.
81% av eleverna i årskurs 6 når minst betyget E i alla ämnen.
96 % av eleverna i årskurs 9 når minst betyget E i alla ämnen.
96% av eleverna i årskurs 9 nådde gymnasiebehörighet. 

Statistiken är hämtad från Skolverkets databas, utifrån rapportering till SCB i juni varje år.