Den 28 oktober kl 19 hålls Årsmöte i Föreningen Alingsås Montessoriskolan Globen. Stadgeenliga frågor kommer att avhandlas. Kallelse med underlag kommer att vara tillgängliga via SchoolSoft.
Mötet kommer att vara digitalt.
Styrelsen hälsar alla medlemmar varmt välkomna.