Synpunkter och Klagomålshantering

Om du som förälder eller elev vill framföra synpunkter, beröm, eller klagomål kopplat till vår verksamhet kontaktar du i första hand din mentor eller berörd lärare. Mentor/lärare ansvarar för att ta emot ditt ärende och ge dig återkoppling.

Om du har framfört dina synpunkter men upplever att problemet kvarstår, kan du ta ärendet vidare till skolans rektor.

Om ärendet är ett klagomål som gäller rektor eller skolledning utreds ärendet av styrelsen och återkopplas där efter till dig.

Vår ambition är att du ska få ett svar skyndsamt. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid att undersöka.

Skollagen ställer krav på att det ska finnas rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Det är därför viktigt att du är tydlig med vad synpunkten/klagomålet avser, samt att du meddelar hur du önskar bli kontaktad (e-postadress, telefonnummer, adress).

 

Rutin för klagomålshantering

  • Klagomålet tas emot och administreras.
  • Bedömning görs av vilken funktion som ska hantera/utreda/besvara ärendet.
  • Skriftligt svar ges till den som lämnat in synpunkten/klagomålet.

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet sker genomgång och analys av samtliga inkomna klagomålsärenden.

Beskriv din synpunk eller klagomål i formuläret.

Om du önskar få ett skriftligt svar, fyll i kontaktuppgifterna nedan.