Om oss

Globen är en fristående grundskola i Alingsås grundad 1992. På skolan går drygt 400 elever, från förskoleklass till årskurs 9. Vi erbjuder fritidsverksamhet för elever i åldrarna 6-12 år. Föräldraföreningen ”Alingsås Montessoriskolan Globen”  är skolans huvudman.
Som medlem i föreningen har du möjlighet att engagera dig i skolans utveckling genom arbete i styrelsen och olika arbetsgrupper. Skolans ekonomiska överskott återinvesteras i skolan.

Skolans är värderingsstyrd vilket betyder att samarbetet mellan föräldrar, elever, pedagoger och skolledning grundas i ”Globenandan” som sammanfattas i följande punkter:

Respektera dig själv – Ta dig själv och ditt skolarbete på allvar.
Respektera andra – Bemöt människor på ett artigt, rättvist och uppriktigt sätt.
Respektera miljön – Var rädd om dina, andras och våra gemensamma saker.

Montessoriinriktad pedagogik. Bland Sveriges alla friskolor är Montessori idén den i särklass mest etablerade. Montessoripedagogiken bygger på Maria Montessoris principer och utgångspunkter om hur man skapar en läromiljö som stödjer utvecklingen av självständiga elever som är engagerade i sina egna liv.

Några av Maria Montessoris grundläggande utgångspunkter är:
– Elever är nyfikna och fulla av upptäckarglädje men intressen varierar med ålder och mognad.
– Elever har olika mognadsstadier och är speciellt mottagliga för olika slags kunskap.

– Undervisningsmaterialet ska stimulera till såväl praktiska som intellektuella och sinnetränande övningar. 

 – Hjälp till självhjälp och eget ansvar. Det innebär att eleven sätts i centrum i relationen och samarbetet med läraren.

Fritidsverksamhetens uppgift är att stimulera barn och elevers utveckling, lärande genom en meningsfull fritid i social gemenskap.

Förskoleklassens uppgift är att ge barnen rätt förutsättningar för utveckling och inlärning.

Grundskolans (1 – 9) uppgift är att följa läroplanen och skapa en relation till varje enskild elev med målet att eleven ska finna sin inre motivation och lust att lära. Det vill säga vi ska hjälpa eleven att finna sig själva och bli trygg nog att vilja testa sina nya kunskaper, värderingar och lära sig att samarbeta med andra. Högstadietiden (7 – 9)  förbereder eleven att möta samhällets krav på en flexibel, social individ med stark självkänsla och tro på sin egna förmåga.

Meritvärde för läsåret 2020/2021. Meritvärdet för slutbetyg i årskurs 9 på Globen är högre jämfört med övriga sveriges skolor. Det genomsnittliga meritvärdet för slutbetyg i årskurs 9 var 249,1 poäng vårterminen 2021. Motsvarande för Sveriges skolor var 232,1 poäng.

Övriga kunskapsresultat för läsår 2020/2021:
94 % av eleverna i årskurs 3 når alla kunskapskrav.
94 % av eleverna i årskurs 6 når minst betyget E i alla ämnen.
98 % av eleverna i årskurs 9 når minst betyget E i alla ämnen.
98 % av eleverna i årskurs 9 nådde gymnasiebehörighet

(Statistiken är hämtad från Skolverkets databas, utifrån rapportering till SCB i juni varje år).

Läsårstider; vårtermin 2023
Vårterminen startar tisdagen den 10/1.
Sportlovet är vecka 7.
Påsklovet är vecka 15.

Skolbarnomsorgen har stängt:
Måndag 9/1
Fredag 16/6

Grundskolans lov- och studiedagar:
Lov och studiedagar: 8/3, 4/5, 19/5 och 5/6