Om oss

Globen är en fristående grundskola i Alingsås grundad 1992. På skolan går drygt 400 elever, från förskoleklass till årskurs 9. Vi erbjuder fritidsverksamhet för elever i åldrarna 6-12 år. Föräldraföreningen ”Alingsås Montessoriskolan Globen”  är skolans huvudman.
Som medlem i föreningen har du möjlighet att engagera dig i skolans utveckling genom arbete i styrelsen och olika arbetsgrupper. Skolans ekonomiska överskott återinvesteras i skolan.

Skolans är värderingsstyrd vilket betyder att samarbetet mellan föräldrar, elever, pedagoger och skolledning grundas i ”Globenandan” som sammanfattas i följande punkter:

Respektera dig själv – Ta dig själv och ditt skolarbete på allvar.
Respektera andra – Bemöt människor på ett artigt, rättvist och uppriktigt sätt.
Respektera miljön – Var rädd om dina, andras och våra gemensamma saker.

Montessoriinriktad pedagogik. Bland Sveriges alla friskolor är Montessori idén den i särklass mest etablerade. Montessoripedagogiken bygger på Maria Montessoris principer och utgångspunkter om hur man skapar en läromiljö som stödjer utvecklingen av självständiga elever som är engagerade i sina egna liv.

Några av Maria Montessoris grundläggande utgångspunkter är:
– Elever är nyfikna och fulla av upptäckarglädje men intressen varierar med ålder och mognad.
– Elever har olika mognadsstadier och är speciellt mottagliga för olika slags kunskap.

– Undervisningsmaterialet ska stimulera till såväl praktiska som intellektuella och sinnetränande övningar. 

 – Hjälp till självhjälp och eget ansvar. Det innebär att eleven sätts i centrum i relationen och samarbetet med läraren.

Fritidsverksamhetens uppgift är att stimulera barn och elevers utveckling, lärande genom en meningsfull fritid i social gemenskap.

Förskoleklassens uppgift är att ge barnen rätt förutsättningar för utveckling och inlärning.

Grundskolans (1 – 9) uppgift är att följa läroplanen och skapa en relation till varje enskild elev med målet att eleven ska finna sin inre motivation och lust att lära. Det vill säga vi ska hjälpa eleven att finna sig själva och bli trygg nog att vilja testa sina nya kunskaper, värderingar och lära sig att samarbeta med andra. Högstadietiden (7 – 9)  förbereder eleven att möta samhällets krav på en flexibel, social individ med stark självkänsla och tro på sin egna förmåga.

Meritvärde för läsåret 2020/2021. Meritvärdet för slutbetyg i årskurs 9 på Globen är högre jämfört med övriga sveriges skolor. Det genomsnittliga meritvärdet för slutbetyg i årskurs 9 var 249,1 poäng vårterminen 2021. Motsvarande för Sveriges skolor var 232,1 poäng.

Övriga kunskapsresultat för läsår 2020/2021:
94 % av eleverna i årskurs 3 når alla kunskapskrav.
94 % av eleverna i årskurs 6 når minst betyget E i alla ämnen.
98 % av eleverna i årskurs 9 når minst betyget E i alla ämnen.
98 % av eleverna i årskurs 9 nådde gymnasiebehörighet

(Statistiken är hämtad från Skolverkets databas, utifrån rapportering till SCB i juni varje år).

Läsår 2023/2024

 • Skolan och förskoleklassen startar måndag 21/8 och slutar onsdag den 12/6.
 • Påsklovet våren 2023 under vecka 15.
 • Höstlovet under hösten 2023 är vecka 44.
 • Höstterminen slutar fredag den 22/12.
 • Vårterminen startar tisdagen den 9/1.
 • Sportlovet under våren 2024 är vecka 7.
 • Påsklovet under våren 2024 är vecka 14.
 • Övriga lov- och studiedagar i grundskolan under läsåret är: 
  2023: 22/9 
  2024: 6/3, 25/4, 10/5 och 7/6.

 

Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg/fritids 

Förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen har stängt under vårterminen den 16/6, och den 14/8, den 30/10 under hösten 2023, samt måndagen den 8/1 och torsdagen den 13/6 under våren 2024. 

Läsår 2024/2025

 • Skolan och förskoleklassen startar måndag 19/8 och slutar torsdag den 12/6.
 • Höstlovet under hösten 2024 är vecka 44.
 • Höstterminen slutar fredag den 20/12.
 • Vårterminen startar onsdag den 8/1.
 • Sportlovet under våren 2025 är vecka 7.
 • Påsklovet under våren 2025 är vecka 16.
 • Övriga lov- och studiedagar i grundskolan under läsåret är: 
  2024: 19/9 
  2025: 25/2, 9/4, 2/5 och 30/5. 
  (Kursiverade är preliminära i väntan på datum för nationella prov)

Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg/fritids 

Förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen har stängt fredagen den 16/8 och måndagen den 28/10 under hösten 2024, samt tisdagen den 7/1 och fredagen den 13/6 under våren 2025.