Kontakt

Våra telefontider är tyvärr begränsade. Skicka gärna ett mail till den du söker så återkommer vi så snabbt vi kan.

Våra kontaktvägar:

Är du vårdnadshavare och behöver kontakta Fritids:
Solen (F-2  nere) 0322-64 70 75 // 0704-17 11 11
Månen (F-2 uppe) 0322-64 70 81 // 0704-17 11 25
Jupiter (åk 3-5) 0322-64 70 90 // 0704- 17 11 34

Är du vårdnadshavare och har frågor om ditt barns skolarbete kontakta då ditt barns mentor via SchoolSoft.

Har du övergripande frågor om skolans verksamhet kontakta i första hand Skolchefen.

Här du frågor om studievägledning kontakta då skolans SYV
Beatrice Sverker. Du når hen via Schoolsoft och mail: Beatrice.sverker@globen.nu 

Har du frågor till styrelsen för föreningen Montessoriskolan Globen, kontakta styrelsen@globen.nu

Vill du kontakta ordförande, vice ordförande eller sekreterare direkt finns kontaktuppgifter till dessa nedan.

Skolsköterska
Hanna Svenryd
Telefon: 0322 – 647077
e-post: hanna.svenryd@globen.nu


Skolkurator:
Camilla Abrahamsson
Telefon: 0322 – 647089
camilla.abrahamsson@globen.nu

Rektor:
Annelie Eriksson
annelie.eriksson@globen.nu

Skolchef:
Susann Johansson
susann.Johansson@globen.nu

Ordförande:
Bo Melin.
Telefon: 0705 – 445595.
E-post: bo.melin@globen.nu

Vice Ordförande:
Sven Törnered
E-post:sventornered@hotmail.com

Sekreterare:
Hillevi Hultgren Vicsai.
E-post. hillevi.hultgren@globen.nu

 

Övriga ledamöter i styrelsen:
Stefan Jansson
Jehona Sjöberg
Erik Dahlström
Christer Johannesson

Suppleanter:
Fredrik Lindh
Magnus Wängvik

Valberedning:
Sammankallande:
Amir Lazempour
E-post: 
amir@stanstek.se

Övriga ledarmöter:
Sara Thunberg
Viktor Bastante
Rebecka Forster 

Enligt skollagen ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål och synpunkter mot utbildningen vid skolan.

Postadress:
Montessoriskolan Globen
Bollvägen 9
441 55 Alingsås

Expedition telefon: 0322 – 64 70 70.
Telefontid: Mån, Tis, Ons 08:30 – 09:30. Fred 08:30 – 09:30
E-post: info@globen.nu