Medlemmar i den ideella föreningen Alingsås Montessoriskola Globen inbjuds här med till ordinarie föreningsstämma den 26 okt kl 18:00. ( Mingel från 17:30) Plats: Röda huset på Bollvägen 9 Alingsås. Stadgeenliga frågor avhandlas.

Handlingar och underlag till stämman kommer att finnas tillgängliga för medlemmar via SchoolSoft två veckor för dagen då stämman hålles. Sista dag för nominering av ledamöter till styrelsen är den 31/8 2023. Enligt föreningens stadgar ska ev motioner från medlemmar skriftligen lämnas till styrelsen 1 måndag före dagen för stämman.

Välkommen / Hälsningar Styrelsen