Efter ett utmanade år med bland annat distansundervisning på grund av pandemin kan vi glädjande konstatera att Globens elever har lyckats väl med sina studier i jämförelse med övriga skolor i Sverige. Det genomsnittliga meritvärdet för slutbetyg i årskurs 9 var 249,1 poäng vårterminen 2021. Motsvarande för Sveriges skolor var 232,1 poäng.
Övriga kunskapsresultat för läsår 2020/2021:
94 % av eleverna i årskurs 3 når alla kunskapskrav.
94 % av eleverna i årskurs 6 når minst betyget E i alla ämnen.
98 % av eleverna i årskurs 9 når minst betyget E i alla ämnen.
98 % av eleverna i årskurs 9 nådde gymnasiebehörighet