Skolan och förskoleklassen startar måndagen 16/8 och slutar fredagen den 10/6.
– Höstlovet vecka 44.
– Höstterminen slutar tisdag den 21/12.
– Vårterminen startar tisdagen den 11/1.
– Sportlovet 2022 vecka 7.
– Påsklovet 2022 vecka 15.

Skola och fritids har stängt:
2021: Fredag 13/8
2021: Måndag 1/11

2022: Måndag 10/1
2022: Måndag 13/6

Övriga lov- och studiedagar:
2021: 21/9
2022: 1/3, 27/4, 20/5 och 27/5