Med anledning av det uppskruvade politiska tonläget och utfallet mot friskolorna där man drar alla friskolor över en kam vill vi göra ett förtydligande. Påståenden om att skattefinansierade skolpengar går till vinstuttag gäller inte Montessoriskolan Globen.
Skolan ingår inte i någon skolkoncern eller aktiebolag. Skolans ägare är den ideella föräldraföreningen ”Alingsås Montessoriskolan Globen”. Skolans huvudman är föreningens styrelse som arbetar helt ideellt. Allt ekonomiskt överskott återinvesteras i verksamheten för att skapa en högkvalitativ läromiljö som kommer skolans elever tillgodo. Så har det varit sedan starten 1992.