Dokument

Struktur och ordning är viktigt i vår verksamhet. Här kan du ta del av skolans styrdokument, policys och blanketter för olika ändamål.

h

Ägarderektiv

Ladda ner

h

Föreningsstadgar

Ladda ner

h

Likabehandlingsplan

Ladda ner

h

Kvalitetsredovisning

Ladda ner

h

GDPR, Hantering av personuppgifter

Ladda ner

h

Mobilpolicy Röda huset

Ladda ner

h

Mobilpolicy Gula huset

Ladda ner

h

IT Policy

Ladda ner

h

Ordningsregler

Ladda ner

h

Styrelsen - arbetsordning

Ladda ner