Medlemmar i den ideella föreningen Alingsås Montessoriskola Globen inbjuds här med till ordinarie föreningsstämma den 26 okt kl 18:00. ( Mingel från 17:30) Plats: Röda huset på Bollvägen 9 Alingsås. Stadgeenliga frågor avhandlas. Handlingar och underlag till stämman...