Fritids

Fritidsinformation

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

 

ÖPPETTIDER

Måndag-torsdag 7:00-17:30

Fredag 7:00-17:00

 

FRITIDSAVDELNINGAR

Vi har tre fritidsavdelningar på skolan, Rött och Blått på nedervåningen och Gult på övervåningen.

Rött fritids innefattar hela F1:A samt halva F1:C.

Blått fritids innefattar hela F1:B samt halva F1:C.

Gult fritids är för alla barn i åk 2-5. Dessa barn är indelade i tre grupper.

 

KONTAKT

Via Schoolsoft kan ni skicka meddelande direkt till den personal som jobbar på ert barns fritidsavdelning. Under fritidstiden är vi även tillgängliga på telefon, och vi har en telefon på varje våning. Gult fritids 0704-171134. Rött och Blått fritids 0704-171111.

 

BARNETS FRITIDSTIDER

På Schoolsoft fyller ni i ert barns fritidstider. Där går det även att skriva i en kommentar i kommentarsfältet, om ert barn t.ex hämtas av någon annan någon dag, får gå hem själv o.s.v.

Inför loven är det viktigt att ni skriver in barnets tider senast nedanstående deadlines. Detta för att vi ska kunna ha rätt antal personal, samt kunna beställa rätt mängd mat. När ni skrivit in gällande tid, så skriver ni även ”lovtid” i kommentarsfältet. Om ert barn ska vara ledigt tar ni bort tiderna för den dagen, och skriver ”ledig” i kommentarsfältet.

Behöver ni göra ändringar i tiderna efter deadline ber vi er göra oss uppmärksamma på detta genom att skicka ett meddelande på Schoolsoft. (Använd inte Frånvaroanmälan när det gäller fritids. Denna funktion gäller endast skoltid.)

 

DEADLINES:

Sommarlov: senast 14 maj

Obs! Följande datum har fritids stängt:

15 augusti 2018

Höstterminen -18: 29 okt

Vårterminen -19: 7 jan, 17 juni

Sommarstängt v28-31

 

RUTINER

Kl 7:00 öppnar morgonfritids upp dörren till ”röd” hall, på nedervåningen. Elever som inte har sin plats på nedervåningen går inte upp, utan lägger sina saker på bänken i hallen. Barnet går in och tar personalen i hand och vi säger god morgon. Vi serverar ingen frukost, men om man vill får man gärna ha med egen frukost och äta i klassrummet. Från 7:30 finns det även personal ute på skolgården. Vid 7:40 går alla barn ut. . 07:50 kan barnen gå in och hänga av sig, för sedan vara ute tills klockan ringer.

När skoldagen slutar och Fritids tar vid, har vi samling i respektive klass/grupp då vi gör ett upprop, samt ger information om eftermiddagen.

Vi äter mellanmål 14:30 – 15.00. Vi ber er att i möjligaste mån undvika att hämta under mellanmålet.

Ca 16:30 slår vi ihop de olika avdelningarna, och all verksamhet flyttar ner till nedervåningen.

När man går hem på eftermiddagen är det viktigt att barnet tar personalen i hand (i första hand personal från sin avdelning) och säger hejdå. Detta för att vi ska veta vilka barn vi har på plats. Om barnet lämnat skolan utan att säga hejdå kontaktar vi vårdnadshavare. Innan man går hem så snyggar man också till på sin plats i hallen, och ser till att inget står på golvet. Ta även en titt i torkskåpet om det känns aktuellt!

Kläder efter väder är det viktigt att alla barn har, då vi är ute mycket. Regnkläder och stövlar behöver finnas på skolan! Se till att det också finns ombyteskläder i lådan i hallen. OBS! Märk alla kläder och skor med för- och efternamn! Kläder utan namn läggs i lådor i hallarna. Dock hamnar ofta dessa kläder i fel hall, så om det är något ni inte hittar så titta i övriga hallar. Varje termin skänker vi bort flera sopsäckar med kläder som ingen känns vid!

Om vi gör några utflykter med fritids så informerar vi om detta via Schoolsoft, samt via infotavlor i hallarna. Vi har då fritidstelefonen med oss. Om barnen behöver ha något speciellt med sig, eller om vi ger oss iväg på några större äventyr, så meddelas detta i god tid via Schoolsoft.

 

ANSÖKAN OCH UPPSÄGNING

För att ansöka om plats på fritids fyller ni i avsedd blankett och lämnar in på expeditionen. Även när ni ska säga upp er fritidsplats så fyller ni i avsedd blankett och lämnar in på expeditionen. Blanketterna hittar ni på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.

 

Fritidsavgifter


Fr.o.m läsåret 2015/2016 skickas en faktura på fritidsavgiften ut varje månad. Avgiften debiteras en månad i förväg. Montessoriskolan Globen tillämpar maxtaxa när det gäller avgift för fritidsverksamheten. Maxtaxa innebär att fritidsavgift betalas under årets alla månader och att avgiften räknas ut enligt nedanstående uppställning. Högsta bruttoinkomst (inkomst före skatt) per månad som avgift räknas på är 46 080 kr.


Maxtaxa: Barn 1:  922 kr eller max 2 % av familjens samlade bruttoinkomst per månad. Barn 2:  461 kr eller max 1 % av familjens samlade bruttoinkomst per månad. Barn 3 : 461 kr eller max 1 % av familjens samlade bruttoinkomst per månad.


Som barn 1 räknas det yngsta barnet oavsett vilken verksamhet det finns i, kommunal eller friskola, förskola eller fritidsverksamhet. Det är viktigt att ni anmäler om det finns yngre syskon i annan verksamhet, tex förskola, familjedaghet etc., annars räknas det barn som finns på Montessoriskolan Globens fritids automatiskt som barn 1 och debiteras den högsta avgiften.

Vid gemensam vårdnad och växelvist boende räknas avgiften ut på båda hushållens bruttoinkomst. Fritidsavgiften betalas i förskott. T ex skall februari månads avgift betalas innan 31 januari.

Fritidsavgiften betalas till Bg 5333 – 0890.
Obetalda fritidsavgifter kommer efter påminnelse att skickas till inkasso.

I de fall då reducerad maxtaxa skall utgå på grund av inkomst som understiger 46 080 kr skall en inkomstuppgift fyllas i och lämnas till Marie Söhrman i Röda huset. Glöm inte att bifoga kopia av lönespecifikation, försäkringsbesked etc. som styrker den anmälda inkomsten. Om inkomsten ändras är förälder/vårdnadshavare skyldig att omgående anmäla detta till skolan för att rätt fritidsavgift skall debiteras. Blankett för detta finner du på SchoolSoft under ”Filer & länkar”.