Elever

Elevens Val

På Montessoriskolan Globen är musik, bild och idrott viktigt. Sedan ht 2016 erbjuder Globen elever i årskurs 6-9 musik, bild och idrott på elevens val. Under 60 minuter per vecka, får eleverna, 6-7:or tillsammans och 8-9:or tillsammans, fördjupa sig i en av dessa inriktningar. Inför varje start av ett nytt läsår väljer varje elev någon av dessa inriktningar. Mellan hösttermin och vårtermin har eleverna möjlighet att justera sitt val.

 

Musik

För dig som vill utveckla ditt musicerande! Du har möjlighet att välja musikinriktning i form av ensemblespel.  Ni elever får spela låtar tillsammans, som ni i sann demokratisk anda själva väljer, vilket utmynnar i ensemblekonserter varav en är på Palladium. Som elev väljer du själv hur pass framträdande roll du vill ha när gruppen spelar. Ensemble är ett bra ämne om du vill fördjupa dig och utvecklas lite extra på ett instrument. Det blir också till stor glädje för många i skolans verksamhet.

 

Bild

För dig som gillar bild, form och skapande. Tillsammans i gruppen bestäms ett gemensamt tema med ett par övningar som följd. Du väljer själv ingång på temat och i vilken teknik du vill skapa. Du kan jobba själv eller tillsammans med kompisar. Kanske vill gruppen göra en film tillsammans eller skapa en serietidning? Kanske vill du jobba med foto eller bildredigering, måla en akrylmålning eller göra skulpturer i olika material? Dina idéer sätter gränserna!

 

Idrott

För dig som gillar rörelse och fysisk aktivitet finns idrottsvalet som ett alternativ.
Idrottsvalet består av två inriktningar, Handboll och Allmän.

  • Handbollsinriktningen sker i samarbete med Alingsås Handbollsklubb och leds av  handbollsinstruktör från Ahk.
    Här får eleverna fördjupa sig i sitt handbollsintresse och utvecklas i både teknik och spel.
  • Allmän inriktning bygger på att eleverna är delaktiga i de aktiviteter som skall genomföras.
    Tillsammans bestämmer gruppen vad man vill göra och lägger upp en plan för de olika tillfällena. Målsättningen är att alla ska känna sig delaktiga och känna att de får testa på saker utifrån allas intresse.

 

Disco för de yngre eleverna


Våra elever i årskurs 6 och 7 arrangerar flera gånger per läsår populära discon för eleverna i Röda huset. Eleverna i arrangerande klass ordnar planering och affischer på skoltid. Föräldrar ansvarar för förberedelser i övrigt och själva discot.
Här hittar du: Anvisningar till föräldrar som arrangerar disco för de yngre barnen.

Hjälp och stöd

Oavsett om du är utsatt eller har en kompis som blivit utsatt så är du inte ensam. Det finns hjälp!

 


För barn & unga

Har du varit med om mobbning? Råkat ut för taskiga kommentarer, knuffar eller total ensamhet? Eller har du själv varit taskig? Du kanske inte är inblandad men vet att det finns personer på skolan som råkar ut för trista saker som du inte vet vad du ska göra åt? Stöd för dig som är barn eller ung

 

Trivselledarprogrammet trivselledare

Globen deltar i trivselledarprogrammet from 2015. Med Trivselprogrammet lägger vänliga och respektfulla trivselledare i årskurs 3-9 tillrätta för ökad aktivitet på rasterna. Sedan hösten 2013 använder sig cirka 145 skolor i Sverige sig av  Trivselprogrammet. I Norge är ungefär 900 skolor med i Trivselprogrammet. Programmet är representerat i Norges alla län och i mer än 170 kommuner.