Ansökan vikarie

Bli vikarie på Montessoriskolan Globen

För att ansöka som vikarie hos Montessoriskolan Globen fyller du i formuläret nedan.

När du blivit kontaktad av oss så ska du skicka efter ett utdrag ur belastningsregistret till rikspolisstyrelsen.
Enligt skollagen (2010:800) krävs ett registerutdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

När du fått tillbaka utdraget ska det lämnas in oöppnat till administratör på skolan.
Du kontaktas sedan av administratören för att boka in en intervju.

Nedan finner du dokumentet som ska fyllas i och skickas till Rikspolisstyrelsen.

Utdrag ur belastningsregistret

 

Sekretess och tystnadsplikt

Med hänsyn till skyddet för enskilds personliga förhållande, enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) kap. 23 §1,2.
Huvudregeln i barnomsorg och skola är att verksamheten skall vara öppen för insyn. Denna öppenhet begränsas dock av att all personal som medverkar i arbetet har tystnadsplikt i vissa fall och att vissa handlingar är hemliga.

I ditt arbete, inom barnomsorg och skola, kommer du att komma i nära kontakt med barn och vuxna. Dessa personer har, enligt sekretesslagen rätt till skydd för sin personliga integritet.
Tystnadsplikten gäller utåt, mot privatpersoner och andra myndigheter, men även inom verksamheten, t ex mellan förskoleverksamhet och skola.

Det är viktigt att du respekterar sekretesslagens bestämmelser och att du uppträder så att känsliga uppgifter om barn/ungdomar och deras närstående inte förs vidare till obehöriga.

Tystnadsplikten gäller hela livet och brott mot tystnadsplikten kan straffas med böter eller fängelse i högst ett år.

När du varit på din intrvju ombeds du skriva på vår Tystnadsplikt-blankett.

 

 


 

Nach dem scheitern des unternehmens wurde hitler als hochverräter zu hausarbeit-agentur.com/ fünf jahren festungshaft verurteilt, aber bereits nach einem jahr vorzeitig entlassen