school_banner
01
pedagogiska_mål
06
05
IMG_1025

Öppet hus

Öppet hus torsdagen den 29 januari. Detta innebär att det finns möjligheter för vårdnadshavare, men även för allmänheten att se hur kreativ och välfungerande vår skola är. Eleverna i årskurs F-5 kommer att gå en helt vanligt skoldag,  mellan klockan 17.00 – 19.00 informerar personal om verksamheten. Eleverna i årskurs 6-9 kommer att ha undervisning klockan 14.00 – 19.00. Enklare mat serveras till eleverna 16.00 till 17.00. Öppna lektioner mellan 17.00 – 19.00 där ni som vårdnadshavare, men även den nyfikna allmänheten, har möjlighet att vara med.

 

 


SKOLANS VISION
Vi tror på en F-9 skola där glädje, motivation, kunskapstörst och ett öppet klimat råder. Utifrån ett holistiskt och ämnesövergripande perspektiv arbetar Globen för att skapa självständiga, harmoniska och tillåtande människor. Här får alla utveckla sina förmågor och känna sig sedda, hörda och förstådda.
Det är i ett sådant skolklimat vi utvecklas optimalt till goda världsmedborgare.