IMG_1972[1]

school_banner
Globen i snö

01
pedagogiska_mål
06
05
IMG_1025
IMG_1936[1]

Friluftsdag den 4/3 högstadiet!

För mer info om friluftsdagen tryck på  länkarna nedan :

Bad i Borås 4 mars

Friluftsdag 4 mars 2015 Isaberg

 skidor

SKOLANS VISION
Vi tror på en F-9 skola där glädje, motivation, kunskapstörst och ett öppet klimat råder.
Utifrån ett holistiskt och ämnesövergripande perspektiv arbetar Globen för att skapa självständiga, harmoniska och tillåtande människor.
Här får alla utveckla sina förmågor och känna sig sedda, hörda och förstådda.
Det är i ett sådant skolklimat vi utvecklas optimalt till goda världsmedborgare.

miljodiplom_smb

klicka här för mer info om vår miljöpolicy
Globen är en miljödiplomerad skola.

Klicka här för att se vårt diplom