01
pedagogiska_mål
06
05
IMG_1025

God Jul & Gott Nytt År!

Tack för en trevlig termin önskar vi på Globen
och ser fram emot en nytt och spännande 2015!

 

lucia 8

SKOLANS VISION
Vi tror på en F-9 skola där glädje, motivation, kunskapstörst och ett öppet klimat råder. Utifrån ett holistiskt och ämnesövergripande perspektiv arbetar Globen för att skapa självständiga, harmoniska och tillåtande människor. Här får alla utveckla sina förmågor och känna sig sedda, hörda och förstådda.
Det är i ett sådant skolklimat vi utvecklas optimalt till goda världsmedborgare.