01
pedagogiska_mål
06
05
IMG_1025

DROGINFORMATION TILL ELEVER I ÅK 6-9 OCH ALLA VÅRDNADSHAVARE I RÖDA OCH GULA HUSET Tisdagen den 2 December .  Med anledning av Spice som senaste tiden uppmärksammats i media  känner vi på skolan att vi måste agera och informera. För mer info gå in här  

Adventsfirande !!
Fredagen den 28/11 skall vi ha ett adventsfirande i Christinae kyrka.
Eleverna samlas kl 07:30 på röda husets skolgård.