school_banner
01
pedagogiska_mål
06
05
IMG_1025
IMG_1936[1]
Globen i snö

PÅSKLOV
V.15
För mer info gå in här 

Easter eggs and baby chicken

SKOLANS VISION Vi tror på en F-9 skola där glädje, motivation, kunskapstörst och ett öppet klimat råder. Utifrån ett holistiskt och ämnesövergripande perspektiv arbetar Globen för att skapa självständiga, harmoniska och tillåtande människor. Här får alla utveckla sina förmågor och känna sig sedda, hörda och förstådda. Det är i ett sådant skolklimat vi utvecklas optimalt till goda världsmedborgare.

miljodiplom_smb

klicka här för mer info om vår miljöpolicy Globen är en miljödiplomerad skola.

Klicka här för att se vårt diplom